ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 1991 წლიდან ზრდას

Ხარისხის გარანტია

ხარისხის სისტემა

ექსპერიმენტული ობიექტი

გაზომვის კონტროლის მოწინავე მეთოდი

იყავით პირველი ჩინეთში, ვინც დანერგა მოწინავე ზედაპირული წნევის ანალიზის ინსტრუმენტი იაპონიიდან, რათა გაანალიზოს დალუქვის პოზიციის წნევის ფიგურა და გააუმჯობესოს პროდუქტის ანალიზის სიზუსტე.

მიწოდების სამსახურის ხარისხის კონტროლი და უზრუნველყოფა

Მაღალი ხარისხი

ჩინეთში არის დიზელის ძრავის 17 მწარმოებელი, რომელთა წლიური წარმოების რაოდენობა ათი ათასზე მეტი ცალია, ჩვენი კომპანია 12 მათგანს აწვდის, ათი ათასზე მეტი ცალი ოკუპაციის მაჩვენებელი 70,59% -ზე მეტია, ჩვენ დასახელებულია მრავალი ძირითადი ძრავის ქარხნის მიერ. როგორც შესანიშნავი მიმწოდებელი.